КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                                                             

                  УМАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                           20373  с. Колодисте, Уманського району Черкаської області, тел. 9-32-3

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28.07.2016                                                                                   №

 

Про початок проведення                                                                                                в Колодистенській сільській  раді перевірки,                                                       передбаченої Законом України                                                                               «Про очищення влади»

   Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»:

 

1. Здійснити в Колодистенській сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо: головного  бухгалтера  сільської  ради Шевнюк Н.М та спеціаліста ІІ категорії – землевпорядника сільської ради  Фостюк І.М  з 28  липня 2016 року.

2. Назначити  уповноваженою собоюпроведення  заходів  з  очищення  влади люстрації)   шляхом  проведення  відповідної  перевірки  секретаря сільської     ради – Чернегу Ларису Василівну.

3.Уповноваженій  особі  сільської  ради  з  проведення  заходів з очищення влади (люстрації)  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Колодистенської сільської ради.

4.Уповноваженій  особі Колодистенської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з      очищення  влади (люстрації) – Чернезі Ларисі Василівні забезпечити ознайомлення головного  бухгалтера  Шевнюк Н.Мта спеціаліста ІІ категорії – землевпорядника Колодистенської сільської  ради Фостюк І.М  з цим розпорядженням.

5. Головному  бухгалтеру та спеціалісту ІІ категорії – землевпоряднику Колодистенської  сільської  ради  у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати уповноваженій особі власноручно написану заяву про те, що до них  не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї  за встановленою формою.

6.Уповноваженій  особі  Колодистенськіої  сільської  ради  з  проведення 

заходів  з     очищення  влади (люстрації) –Чернезі Ларисі Василівні протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Колодистенської с сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особами, копії їх заяв та декларацій  (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

  Сільський  голова                                                   М.Д. Брижатий

 

 

З  розпорядженням  ознайомлені :

 

Головний  бухгалтер  сільської ради                                   Н.М. Шевнюк

Землевпорядник сільської ради                                           І. М. Фостюк    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                                                             

                  УМАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                           

вул.Л.Українки,1 с.Колодисте, Уманський район, Черкаська область  20384 тел.   9-5-31

E-mail: kolodistoe@ukr.net   Код ЄДРПОУ 26261198

 28.07.2016

 № 02-11 /85

 

 

 

 

                            

 

                   Міністерство юстиції  

                   України

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”

28.07.2016р.          в    сільській раді   Уманського району  Черкаської області                

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

Шевнюк Наталія Миколаївна, Колодистенська сільська рада Уманського району Черкаської області,
                                (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

______________головний бухгалтер сільської ради___________________

(посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Фостюк Ірина Михайлівна Колодистенська сільська рада Уманський район Черкаська область

спеціаліст ІІ категорії землевпорядник  Колодистенської сільської ради

 

 

 

 

Сільський голова                                                 М.Д Брижатий

 

 

 

 

 

 

 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                                                             

                  УМАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                          

вул.Л.Українки,1 с.Колодисте, Уманський район, Черкаська область  20384 тел.   9-5-31

E-mail: kolodistoe@ukr.net   Код ЄДРПОУ 26261198

 28.07.2016

 № 02-11 /85

 

 

                           

 

                   Міністерство юстиції 

                   України

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

                                                                   Про початок  проходження перевірки  відповідно до Закону 

                                                                                    України « Про очищення влади»

28.07.2016 РОКУ В Колодистенській сільській раді Уманського району Черкаської області  розпочато проведення перевірки  щодо працівників  Колодистенської сільської ради: головного бухгалтера Колодистенської сільської ради Шевнюк Наталії Миколаївни , спеціаліста землевпорядника Колодистенської сільської ради  Фостюк Ірини Михайлівни

 

 

В.о  Сільського голови                                                                                           Л.В Чернега                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               КОЛОДИСТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                                                                             

                  УМАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                                                                           

вул.Л.Українки,1 с.Колодисте, Уманський район, Черкаська область  20384 тел.   9-5-31

E-mail: kolodistoe@ukr.net   Код ЄДРПОУ 26261198

                                                                                                  Начальнику Уманської ОДПІ

                                                                             Сліпченку В.В

 28.07.2016

 № 02-11/86

 

 

 

 

Колодистенська сільська рада направляє 2 запити з копіями документів  для проведення перевірки , передбаченої законом України « Про очищення влади» щодо працівників Колодистенської сільської ради  а саме : головного бухгалтера  Колодистенської сільської ради Шевнюк Наталії Миколаївни , спеціаліста землевпорядника Колодистенської сільської ради  Фостюк Ірини Михайлівни

Додаток : 2 запити з копіями документів для проведення перевірки  передбаченої Законом України « Про очищення влади» щодо працівників  Колодистенської сільської ради на        аркушах

 

Сільський голова                                                                        М.Д. Брижатий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уманська об'єднана державна податкова інспекція

(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

 

 

ЗАПИТ

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до

Колодистенської  сільської ради Уманського району Черкаської області

(найменування органу державної влади/ органу місцевого самоврядування,

20384, Черкаська область. Уманський район, с.Колодисте вул. Л.Українки,1

(оштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо

Фостюк Ірини Михайлівни

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

16.04.1975 р. н.. Кіровоградська область Ульянівський район, с.Вільхове

дата та місце народження,

НС 640619, Уманським РВ УМВС України в Черкаській області. 07.06.1999р

                             серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

2749921165

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

Черкаська область. Уманський район, с.Колодисте, вул.

Спортивна

місце проживання,

Колодистенська сільська рада Уманського району Черкаської області

місце роботи,

землевпорядник Колодистенської сільської ради

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»

Додаток: копія  заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»,___ сторінки паспорта громадянина України , копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік;  копії сторінок з трудової книжки на ___  аркушах.

 

В. о. сільського голови                         _________       Чернега Л.В    

(найменування посади керівника органу, який надсилає запит)                         (підпис)                           (ініціали та прізвище)